jb1

Maak kennis met Jeanine

Mijn naam is Jeanine Brummel-Ahlaloum en ik ben 43 jaar. Getrouwd, moeder van 3 jonge kinderen, feministisch moslima, wonend in de wijk Nijeveld.

Ruim twintig jaar geleden kwam ik als student culturele antropologie in Nijmegen wonen. Sindsdien heeft deze fijne groene linkse stad mijn hart gestolen.

Ik heb me altijd met liefde  ingezet voor  Nijmegen en haar diverse inwoners: als bestuurslid in diverse Nijmeegse  stichtingen, verenigingen en Centraal Wonen Mozaiek. Als regiomanager bij Vluchtelingenwerk maakte ik me hard voor asielzoekers, vluchtelingen en uitgeprocedeerden in Nijmegen. Ook bij GroenLinks Nijmegen heb ik verschillende rollen vervuld; o.a. als bestuurslid en voorzitter werkgroep zorg en welzijn.
Sinds maart 2017 ben ik raadslid met de portefeuilles vluchtelingen, wonen, armoede en inkomen.

Lees meer

Jeanine’s idealen

null

Diversiteit

Ik geloof in de kracht van diversiteit en sta voor een inclusieve sociale stad.   Een stad waar ruimte en respect is voor verschillende culturen en geloven. Een stad waar iedereen zich welkom en thuis voelt, ongeacht culturele achtergrond, religie, seksuele voorkeur, beperking, opleidingsniveau of inkomen. Diversiteit op de werkvloer moet de norm worden in heel Nijmegen, waarbij de gemeente een voorbeeld- en aanjaagfunctie heeft.
null

Ieder mens is waardevol

Mensen in een kwetsbare positie moeten mee kunnen doen. Te veel mensen in onze stad zijn werkeloos, leven in armoede en hebben schulden. Veel mensen hebben het gevoel ‘aan de kant te staan’. De kloof tussen succesvol en kansarm is almaar groter aan het worden in onze steeds complexere samenleving. Deze kloof moet overbrugt worden. Ieder mens in onze stad is waardevol!
null

Thuis voelen

Een woning is meer dan een woonruimte alleen; je moet je er ‘thuis’ voelen. Thuis is een betaalbare, passende woning voor iedereen. Thuis is een gezonde, veilige en duurzame woning. Thuis is heel divers; studentenkamer, gezinswoning, appartement, zorgwoning, centraal wonen project,  woonvereniging etc.

Interview Jeanine Brummel

‘Bij mannen speelt ego vaak een grotere rol’

Jeanine Brummel-Ahlaloum (43) zit sinds maart 2017 namens GroenLinks in de gemeenteraad van Nijmegen. Ze is al s…

Jeanine als raadslid

20171027
Fotograaf: Yasmina Amaach

Eind maart 2017 had ik de eer om Lisa Westerveld op te mogen volgen als gemeenteraadslid. Sindsdien vervul ik het raadlidmaatschap met veel plezier en betrokkenheid.  Ik heb daar snel mijn weg in weten te vinden. Vanuit de fractie en ook daarbuiten krijg ik positieve reacties en feedback op de wijze waarop ik het raadslidmaatschap heb opgepakt en vorm gegeven. Fractieleden geven aan dat ze het gevoel hebben dat ik al veel langer meedraai.

Ik heb drie prachtige portefeuilles: armoede en inkomen, wonen, vluchtelingen. Portefeuilles waar we vanuit GroenLinks graag het verschil op maken.

Ik vind het erg leuk en belangrijk om regelmatig contact te hebben met burgers en organisaties. Deze contacten vind ik waardevol en inspirerend; ze helpen me om scherp te blijven in de politiek, en het beleid te toetsen aan de praktijk.

Ik heb me opnieuw kandidaat gesteld als raadslid, omdat ik samen met de fractie in de komende raadsperiode door wil gaan met de verandering!

Anderen over Jeanine