Ik geloof in de kracht van diversiteit en sta voor een inclusieve sociale stad.
Een stad waar ruimte en respect is voor verschillende culturen en geloven.
Een stad waar iedereen zich welkom en thuis voelt,
ongeacht culturele achtergrond, religie, seksuele voorkeur,
beperking, opleidingsniveau of inkomen.
Diversiteit op de werkvloer moet de norm worden in heel Nijmegen,
waarbij de gemeente een voorbeeld- en aanjaagfunctie heeft.

null

Mensen in een kwetsbare positie moeten mee kunnen doen.
Te veel mensen in onze stad zijn werkeloos, leven in armoede en hebben schulden.
Veel mensen hebben het gevoel ‘aan de kant te staan’. De kloof tussen succesvol en kansarm is almaar groter aan het worden in onze steeds complexere samenleving.
Deze kloof moet overbrugd worden. Ieder mens in onze stad is waardevol!

null

Een woning is meer dan een woonruimte alleen; je moet je er ‘thuis’ voelen.
Thuis is een betaalbare, passende woning voor iedereen.
Thuis is een gezonde, veilige en duurzame woning.
Thuis is heel divers; studentenkamer, gezinswoning, appartement,
zorgwoning, centraal wonen project,  woonvereniging etc.

null