Jeanine als raadslid

Eind maart 2017 had ik de eer om Lisa Westerveld op te mogen volgen als gemeenteraadslid. Sindsdien vervul ik het raadlidmaatschap met veel plezier en betrokkenheid.  Ik heb daar snel mijn weg in weten te vinden. Vanuit de fractie en ook daarbuiten krijg ik positieve reacties en feedback op de wijze waarop ik het raadslidmaatschap heb opgepakt en vorm gegeven. Fractieleden geven aan dat ze het gevoel hebben dat ik al veel langer meedraai.

Ik heb drie prachtige portefeuilles: armoede en inkomen, wonen, vluchtelingen. Portefeuilles waar we vanuit GroenLinks graag het verschil op maken.

Ik vind het erg leuk en belangrijk om regelmatig contact te hebben met burgers en organisaties. Deze contacten vind ik waardevol en inspirerend; ze helpen me om scherp te blijven in de politiek, en het beleid te toetsen aan de praktijk.

Ik heb me opnieuw kandidaat gesteld als raadslid, omdat ik samen met de fractie in de komende raadsperiode door wil gaan met de verandering!